RestorFX Renew

Traditionella lackskydd kan vara användbara i sig, men oftast kan de inte ta itu med de skador som kan uppstå inom sex månader eller sex år av normalt slitage. Med RestorFX Renew, är dessa skador inte längre ett problem. När RestorFX Renew appliceras med hjälp av en unik metod, sker en revolutionerande kemisk reaktion som ger en jämn yta och djupglans. RestorFX Renew är självutjämnande och ändrar dramatiskt lackens skick inom bara några timmar. Till skillnad från traditionella metoder, behandlar RestorFX Renew underliggande lackproblem genom att helt reparera och återställa skador, inte bara minimera eller täcka över dessa.

Det slutliga resultatet efter en RestorFX-behandling har en djup lyster som är ojämförlig med traditionella metoder för bilvård och har ofta djupare glans än en helt ny lack. Genom att lägga till fler partiklar av skydd och djup än en fabrikslack, kan RestorFX Renew ge resultat som är livfulla, häpnadsväckande och ojämförbara med någonting annat på marknaden.

Experter runt om i världen upplever hur RestorFX System är det mest kostnadseffektiva, permanenta och estetiskt tilltalande lösningen för att restaurera lack på fordon. RestorFX är helt enkelt överlägset alla andra metoder för lackförbättring, lackrestaurering och bilvård.

Åtgärdar permanent

  • Repor i klarlack
  • Hologram
  • Sandblästringsskador
  • Oxidering
  • Blekning och andra permanenta skador

Skyddar mot

  • Fortsatt blekning
  • Fortsatt sandblästring
  • Vägsalt
  • Oxidering
  • Repor