Bättre teknologi. Bättre priser. Bättre partnerskap.

RestorFX affärsmodell är, i sin helhet, odelat fokuserad på partnerskap och samarbeten. Vår framgång bygger på våra partners framgång och därför är vi dedikerade till utveckling av resurser och produkter som skall underlätta och optimera våra partners verksamheter.

RestorFX erbjuder två olika typer av partnerskap genom attraktiva franchise-modeller. Dessa är tillgängliga för privatpersoner som är intresserade av att starta företag och för företag som vill byta inrikting eller utöka sin befintliga verksamhet. Ta gärna kontakt med oss för att få veta mer.

VI TAR PARTNERSKAP PÅ ALLVAR

Vår framgång bygger på våra partners framgångar. Våra omfattande resurser och stödprogram är utformade och utvecklade för att hjälpa partners att uppnå sina affärsmål på ett så effektivt sätt som möjligt.

LÄS MER

FYRA STEG SOM LEDER TILL ETT EGET RESTORFX CENTER

Kontrakt

Vi inleder samarbetet genom att underteckna ett franchiseavtal som lägger grund till vårt partnerskap. Grunden för vårt samarbete som vi lägger i det första stadiet är en viktig faktor som baseras på vår affärsmodell men också på gemensamma förväntningar och affärsmål. Genom vår globala närvaro har vi erfarenheten och kompetensen som gör att vi kan stötta våra franchisetagare under hela resan. Även då du, som franchisetagare, skall ansvara för driften av din verksamhet skall du alltid känna att RestorFX finns vid din sida.

Placering / Lokal

Kundupplevelsen är någonting som präglar vår etableringsstrategi. Därför är det viktigt att lokalen som skall inrymma ett RestorFX Center uppfyller en rad krav som ställs. Allt för att vår gemensamma vision, om att leverera optimera och överträffa kundens förväntningar varje gång.

Utbildning

Att använda RestorFX kräver skicklighet, noggrannhet och djupgående kunskaper. För att säkerställa din framgång i användning av RestorFX Systemet, erbjuder vi en obligatorisk utbildning som är omfattande men beprövad och effektiv. Dessutom tillhandahåller vi utbildningsmanualer, videomaterial, och teknisk support.

Lansering

Efter en spännande tid med förberedelser, planering, marknadsföring, lokalinredning etc. är det äntligen dags för öppning. Lanseringen är en händelse som både vi på RestorFX och ni som licenstagare skall vara stolta över. Detta markerar bara början av vår gemensamma resa.

OM DU ÄR VERKSAM INOM BILINDUSTRIN, BÖR RESTORFX FINNAS I DIN ARSENAL.

Principerna för partnerskap

Vår framgång bygger på våra partners framgång. Våra omfattande resurser och stödprogram är utformade och utvecklade för att hjälpa partners att uppnå sina affärsmål på ett så effektivt sätt som möjligt.

Utbildning

Att använda RestorFX kräver skicklighet, noggrannhet och djupgående kunskaper. För att säkerställa partners framgång i deras användning av RestorFX System, erbjuder vi omfattande men effektiv utbildning och mentorskap. Dessutom tillhandahåller vi utbildningsmanualer, videomaterial, och teknisk support.

Support

Support är en kritisk och central aspekt av RestorFX partnerskap. Våra licenstagare är aldrig ensamma när efter  utbildning är klar. RestorFX Team finns tillgängligt oavsett om du behöver hjälp med produkterna eller med affärsutveckling, marknadsföring m.m. Vi gör allt för att hjälpa våra franchisetagare att nå framgång.

Tillgänglighet

Oavsett var en partner är, kan de lita på personlig interaktion med RestorFX. RestorFX har ett nätverk av representanter och utbildare runt om i världen för att säkerställa att våra licenstagare får tillgång till utbildning, tjänster och produkter. Vi kan nås på traditionella sätt men finns även representerade på flera olika plattformar, allt för att öka tillgängligheten och servicenivån.

 

Flexibilitet

RestorFX -konceptet är flexibelt och passar de flesta, både etablerade företag men också privatpersoner som vill starta eget. RestorFX ger franchisetagare möjlighet att fritt bedriva sin verksamhet under ansvar. Vår franchisemodell är framtagen för att passa många olika verksamhetsbehov.

”Vi använder RestorFX eftersom bilarna ser helt fantastiskt ut efter att produkten har applicerats. Det som verkligen är viktigast för mig är att efter alla dessa år har vi haft noll återkommande kunder med klagomål efter att de köpt bil med RestorFX-restaurering.”

- Don Snell, Chevrolet Cadillac