RestorFX revolutionerar branschen genom att återställa bilens lack tillbaka till fabriks-kvalitet med djupglans utan långa väntetider och höga lackeringskostnader.

Av de tusentals produkter som finns på marknaden idag, kan ingen jämföras med RestorFX. Vi revolutionerar det sättet fordons- och bilvårdsbranschen fungerar på. RestorFX är verkligen permanent. Och med kontinuerlig testning och utvärdering, förblir RestorFX den mest avancerade och framstående produkten för lackrestaurering på marknaden.

Fullständigt restaurerande och permanent*

Överlägset traditionell bilvård

Ett bättre alternativ till omlackering

Vi erbjuder nöjd-kund-garanti

Miljövänlig arbetsprocess

Vattenbesparande

Utvecklar.
Imponerar.
Revolutionerar.

Många, och få, mil på mätaren resulterar oundvikligen i slitage, stenskott, repor, parkeringsskador och tvättrepor som fördärvar bilens ursprungliga och glänsande lack-finish. För många är omlackering inte ett alternativ och det bör det inte heller vara. Det är extremt kostsamt, opraktiskt samt tidskrävande och bör endast ske när bilen har lidit extrema skador. Vid val av lackering som restaureringsmetod behandlar man allra oftast endast den skadade panelen. Detta resulterar oftast i ej estetiskt tilltalande, oönskade, synliga nyanskillnader i lacken. Alternativet för åtgärd av dessa skador är, i regel, traditionell och skadlig polering. Det gemensamma för dessa föråldrade metoder är att de är ineffektiva, kostsamma, temporära, tidskrävande och de bryter alltid ned lacken och resulterar i en försämring av bilens lack.

Vad skiljer då RestorFX från dessa föråldrade, ineffektiva och ofta skadliga metoder? RestorFX är det enda systemet på marknaden som, med sin revolutionerade och unika teknologi samt välutarbetade appliceringsmetod möjliggör fullständig restaurering för bilens klarlack. Det som för andra kräver dagar av förberedelser, olika förberedelsemoment med tillhörande produkter, en perfekt lackerings-miljö samt en extremt kostsam lackeringsbox, år av erfarenhet och sofistikerad utrustning, kan nu uppnås med några timmars arbete. I jämförelse kräver vår metod utrustning i ringa mängd och utbildningen som krävs för att blir certifierad RestorFX tekniker är mycket effektivt och genomtänkt. Nu får bilhandlare ett alternativ som gör skillnad på riktigt. Genom att applicera RestorFX på företagets fordon så ökar man värdet, och förbättrar skicket på bilen. Bilhandlare kan nu sälja bilar som de är stolta över och deras kunder får mer kundnytta och ägandeglädje än någonsin.

Traditionell bilvård är...

Temporär. Tid, väder, och tvätt kan få lackskador som, vanligtvis, täcks upp av polermedel och vax att återuppstå.

Tidskrävande. Många timmar kan, och ofta måste, spenderas med att polera bort dyrbar klarlack. Damm från polermedel måste även städas upp.

Riskfyllt. Genombränning av lacken kan inträffa när man försöker ”ta bort” djupa repor genom att polera bort lager av dyrbar klarlack.

Nedbrytande. Polering tar bort värdefulla lager av klarlack. Bilen skadas på, kort och lång sikt, och lackens djup och lyster kan samtidigt minska.

RestorFX är...

Permanent. Repor, hologram och fläckar åtgärdas permanent och kan ej återuppstå

Effektivt. RestorFX-behandlingen kan genomföras inom några timmar, med minimala resurser och lämnar dessutom inget damm att städa upp.

Tillförlitligt. Genom att kompensera och reparera djupa repor, finns det liten eller ingen risk för genombränning av lacken.

Uppbyggande. Bilen behåller sin ursprungliga integritet genom hela processen för behandling och reparation av en befintlig klarlack.

*RestorFXs resultat kan variera när det används på omlackerade och/eller fördärvade paneler. Trots att RestorFX kan tillämpas på nästan alla omlackeringar är det kvalitet och integritet av underlaget/panelen som kan påverka RestorFXs resultat.

”Vi har använt RestorFX på alla våra fordon som har varit i behov av uppfräschning. Vi har övergivit alla metoder för polering och vaxning på bilar eftersom de aldrig kan göra så stora jobb som RestorFX kan. Efter att ha använt RestorFX i över 5 år, är jag övertygad om att RestorFX är en produkt på som håller den absolut högsta kvalitetsnivån.”

- Dave Motola, Försäljningschef, Willowbrook Motors